Kennis en inspiratie

Gemeente Enschede: De robuuste dialoog in een diverse organisatie

GemEnschede_485CLangzaam maar zeker ontwikkelt de gemeente Enschede zich van een organisatie met een masculiene cultuur naar een diverse organisatie met een meer open cultuur. ‘We willen als gemeente herkenbaar en toegankelijk zijn voor alle doelgroepen in de stad.’

Sinds de gemeente Enschede ‘het Charter Talent naar de Top’ ondertekende, staat diversiteit er hoog op de agenda. Niet alleen omdat de gemeente een afspiegeling wil zijn van de samenleving, ook omdat de gemeente ervan uitgaat dat een meer diverse organisatie kwalitatief betere dienstverlening kan geven.

Er worden geregeld inspiratiesessies voor leidinggevenden georganiseerd waarbij deelnemers actief kijken naar de bijdrage van diversiteit hierin en bij werving & selectie wordt er goed gekeken naar een diverse samenstelling van de selectiecommissie. ‘Ook is er spontaan een vrouwennetwerk van gemeentemedewerkers ontstaan’, vertelt Miranda ten Lande, die als beleidsadviseur P&O nauw bij dit traject betrokken is. Ze faciliteert ook de zogenoemde aanjaaggroep Diversiteit. ‘Daarin zitten onder andere onze wethouder Economie, Innovatie, Cultuur en Middelen, een van onze mannelijke directeuren en onze vrouwelijke directeur en zij pakken hun rol goed op: ze kaarten het onderwerp ‘een diverse organisatie’ continu aan in de discussies die zij hebben.’

Groen in geel

Onze mindbugsexpert Muriel Schrikkema van Direction gaf tijdens het directeurenberaad een mindbugsworkshop. Ten Lande deed de mindbugstest ook. ‘Dat was wel een eyeopener voor me. Ik dacht altijd dat ik open stond voor alles wat anders is, maar dat kwam niet uit de test, dat vond ik best heftig.’ Ook bij de directeuren leverde de test verrassende resultaten op. Alleen de vrouwelijke directeur had een lichte voorkeur voor vrouwelijk leiderschap. ‘Maar hoopgevend waren de antwoorden bij de vragen over leiderschapsstijlen: alle directeuren gaven vooral de voorkeur aan de vrouwelijke varianten’, zegt Ten Lande.

Schrikkema was ook spreker bij een van de inspiratiesessies voor leidinggevenden. Ten Lande: ‘Wat ik zelf heel interessant vond bij die sessie, was dat ze heel goed liet zien hoe je brein werkt. De zaal werd verdeeld in twee groepen en die moesten de woorden roepen die op het scherm geprojecteerd waren. Maar het woord rood, was bijvoorbeeld blauw van kleur en het woord groen geel. Dat werd dus een behoorlijke worsteling en maakte veel duidelijk over hoe beelden je brein beïnvloeden.’

Rondslingerende term: de Robuuste Dialoog

‘Naast de Mindbugs had Muriel het ook over de robuuste dialoog‘, vertelt Ten Lande. ‘Heel vaak heb je het over de instrumenten in plaats van over de kern van het probleem, dat Robuuste dialoog in een diverse organisatie zal bij meerdere organisaties zo zijn. De term ‘de robuuste dialoog voeren’ gaat nog steeds rond in de organisatie en iedereen weet dan wat je bedoelt. Ik gebruik ‘m ook weleens als ik merk dat een gesprek op een zijspoor raakt.’

Net als veel organisaties heeft ook de gemeente Enschede te maken met bezuinigingen. Voor de invulling van nieuwe posities wordt er intern gekeken. ‘Vrouwen hebben hierbij zeker geen voorrangspositie, maar doordat ze vaak iets voorzichtiger zijn in zichzelf presenteren worden ze niet altijd genoemd’, zegt ze. ‘Wij moeten dus talent op een andere manier herkennen dan we eerder deden. En dat lukt steeds beter. Zo worden we een echte diverse organisatie!’

Ook werken aan een diverse organisatie?

Het programma voor de Gemeente Enschede is ontworpen en begeleid door Muriel Schrikkema. Heb je vragen over het programma of wil je meer weten over de mogelijkheden van een maatwerk programma voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Muriel Schrikkema telefoon 035 – 6037979.

PGGM
Ministerie van Economische Zaken
Schiphol
Eneco
Heijmans
KLM
Logo_Sogeti
amc
WUR
PwC
Rabobank
Janssen Biologics
VU-Amsterdam
ING
SYNTHON_LOGO
Universiteit-Utrecht
Gemeente Enschede
nwo
Saint-Gobain
Deloitte
abn-amro
LVLNL
DNB
Gasunie
apg
SBO-De-Bouwsteen
Alphabet-International
LUMC
thales-logo
MN-Services
Royal-HaskoningDHV
EY
Leaseplan