FAQ mindbugstesten

Veel gestelde vragen over de mindbugtesten:

Meer weten?

Neem dan contact met ons op: smit@dir.nl of 06-54253643

Hoe lang duurt de test?

De test wordt op twee verschillende momenten afgenomen om een betrouwbaar, wetenschappelijk verantwoord beeld te krijgen. Na het afronden van deze test ontvang je na twee dagen een verzoek per mail om nogmaals de test te maken.

Voordat je start met de test zijn er nog drie aandachtspunten:

  1. Voor het beste resultaat: neem ongeveer 7 – 10 minuten de tijd om de mindbugstest in een rustige omgeving in te vullen. Een korte onderbreking tussen de 7 blokken is mogelijk, maar niet tijdens de blokken!
  2. Het gaat erom dat je snel en intuïtief reageert, er zijn geen goede of slechte uitkomsten/resultaten.
  3. De aanvullende vragen geven je achteraf in de rapportage een waardevol inzicht over jouw t.o.v. vergelijkbare deelnemers uit de database.

Hoe komt mijn score tot stand?

Tijdens de test wordt gevraagd verschillende concepten met elkaar te verenigen (bijvoorbeeld Man & Leider, Vrouwen & Volger, Man & Volger en Vrouw & Leider. We meten jouw reactietijd in het leggen van een verband tussen woorden of afbeeldingen overeenkomstig met het gegeven concept. Dit gedeelte van de test maak je twee keer. Jouw uiteindelijk persoonlijke score is het gemiddelde van jouw reactietijden. In de berekening van de score wordt er vanuit gegaan dat hoe sneller je reageert op een opdracht, hoe logischer die combinatie voor je is en des te makkelijker en sneller je de taak uitvoert.

Is deze test betrouwbaar?

Voordat de IAT-methode daadwerkelijk in gebruik is genomen door de Harvard-psychologen, is deze uiteraard grondig getest op betrouwbaarheid en validiteit. Daarna hebben diverse andere wetenschappers veel aandacht besteed aan de technische nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meting. Honderden studies hebben statistische gegevens gegenereerd die onder meer de interne consistentie, testbetrouwbaarheid en voorspellende waarde onderschrijven. Met deze test beogen wij de deelnemers aan te zetten tot nadenken over hun eigen gedrag en handelingen. Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de IAT een van de beste testmethoden is om onbewuste koppelingen en voorkeuren te meten en op basis daarvan zelfreflectie te stimuleren. Hierbij gaat het niet zozeer om de exacte uitslag van de test maar om de bewustwording van uw onbewuste (voor)oordelen en voorkeuren, die van je team en je organisatie.

Het doel van de mindbugstest is om mensen bewust te laten worden van hun onbewuste gedrag en dit dusdanig te corrigeren zodat enkel innerlijke talenten en kwaliteiten bepalend zijn en de allerbeste kandidaten – man, vrouw, klein, groot, zwart, blank, jong, oud, ook echt gekozen worden!

De IAT is één van de meest gebruikte methoden om onbewuste vooroordelen te meten. De mindbugstesten zijn uitvoerig getest (inmiddels meer dan 11.000 deelnemers) op betrouwbaarheid en validiteit. Om de resultaten zo nauwkeurig mogelijk te meten vragen wij deelnemers de test na twee dagen nogmaals in te vullen.

Hoe wordt de score geïnterpreteerd?

De test bestaat grofweg uit twee stimulus combinaties. Bijvoorbeeld bij de Gender & Leiderschap Mindbugstest, wordt in het ene gedeelte jouw impliciete reactie op de combinatie man en leider gemeten, in het andere gedeelte wordt jouw impliciete reactie op de combinatie vrouw en leider gemeten. Let wel: de volgorde wisselt hierbij continu om een herkenningseffect te voorkomen. Aan de combinatie man en leider is een positieve reactietijd gekoppeld, aan de combinatie vrouw en leiderschap een negatieve reactietijd. Let wel: de positieve en negatieve scores bevatten geen ‘waarde’, deze zijn dus niet suggestief en refereren niet naar een aanname. Zowel de positieve als negatieve scores vallen in een range, die zijn ingedeeld op basis van de algoritmes van de Harvard-psychologen.

Waarom kan de mindbugsscore niet ‘neutraal’ zijn?

De IAT meet het verschil in reactietijd tussen twee stimulus combinaties (bijvoorbeeld: Man & Leider en Vrouw & Leider). De stimulus die in de test toegepast wordt is het tegenovergestelde van elkaar, wat het verschil in de reactietijd veroorzaakt.

Heeft de volgorde invloed op de resultaten?

Nee. Om te voorkomen dat de volgorde in de test invloed heeft op de resultaten, wordt de volgorde en combinatie van foto’s en kenmerken afgewisseld. Direction laat de deelnemer de test na twee dagen nogmaals doen, waardoor de resultaten nog betrouwbaarder worden gemeten.

Kan de test het ook mis hebben?

De test gebruikt je reactiesnelheid om te meten hoe sterk je bepaalde kenmerken en foto’s met elkaar in associeert. De snelheid waarmee je de test invult heeft geen invloed op het resultaat. Alleen wanneer je de test tot tweemaal toe expres willekeurig invult, kan het resultaat niet juist zijn. In de meer dan 10.000 mindbugstesten die wij bij vele organisaties hebben uitgevoerd, hebben wij nog niet meegemaakt dat een deelnemer het expres verkeerd invulde. Daarvoor is de test te leuk en uitdagend.

Eneco logo
amc logo
DNB-mindbugs
Janssen Biologics
heijmans
gasunie
ing logo klant mindbugstest
rabobank
Ministerie van Economische Zaken
MN-Services
SYNTHON_LOGO
Deloitte logo
KLM logo
Saint-Gobain
logo leaseplan
Schiphol logo
Logo_Sogeti
VU-Amsterdam
philips logo
PGGM
Royal-HaskoningDHV
PwC
SBO-De-Bouwsteen
WUR
ey logo
thales-logo
LUMC
Alphabet-International
Universiteit-Utrecht