Privacy Statement & Disclaimer

Privacy statement Direction Europe BV

Inleiding

Direction Europe BV (eigenaar van de Mindbugs testen en deze website) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met smit@dir.nl.

Wie is Direction Europe BV?

Direction Europe BV is de besloten vennootschap Direction Briefings for Business Leaders Europe BV, kantoorhoudende te (1217 JC) Hilversum aan Oude Engweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30158497.

Direction Europe BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Direction Europe BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Direction Europe BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Direction Europe BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Direction Europe BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Direction Europe BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), KvK nummer, BTW nummer en naam en geslacht contactpersoon administratie.
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde en wettelijk verplicht
Doeleinde:Beheer van opdracht
Gegevens:NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Factuuradres, BTW-nummer, Klantnummer, E-mailadres en naam en geslacht van de contactpersoon
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Factuuradres, BTW-nummer, Klantnummer, E-mailadres en naam en geslacht van van de contactpersoon
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Factuuradres, BTW-nummer, Klantnummer, E-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde en wettelijk verplicht
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:Voornaam, achternaam, geslacht, email adres, afgerond opleidingsniveau, geboortejaar, aantal FTE organisatie, branche, vakgebied, leidinggevend ja/nee, aantal jaren werkzaam, geboorteland (optioneel) en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde en wettelijk verplicht
Doeleinde:Verlenen van de dienst op basis van een test
Gegevens:Voornaam, achternaam, geslacht, email adres, afgerond opleidingsniveau, geboortejaar, aantal FTE organisatie, branche, vakgebied, leidinggevend ja/nee, aantal jaren werkzaam, geboorteland (optioneel) en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:6 maanden. Hier worden de gegevens anoniem opgenomen in onze database.
Toelichting:Onze testen Mindbugs testen zijn samen met DataIM (https://www.dataim.nl/kwaliteit/#softwarekwaliteit) ontwikkeld. Gegevens die ontvangen worden tijdens het gebruik van deze software wordt opgeslagen op de beveiligde servers van DataIM. Wanneer wij gegevens downloaden van MWM2, dan is dit (tenzij strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek) geanonimiseerd. Wanneer het onderzoek vraagt om ook persoonsgegevens (zoals email adres, voornaam/achternaam, telefoonnummer, etc.) in te voeren, dan worden de gegevens verkregen met de Mindbugs testen binnen 6 maanden na verwerking en oplevering van de rapportage geanonimiseerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de rapportages. Na deze periode kan deze door ons niet meer uit de software worden gehaald, waardoor vergelijkingen niet meer mogelijk zijn.
Doeleinde:Do-it-yourself account bij Mindbugs testen
Gegevens:Voornaam, achternaam, geslacht, email adres, afgerond opleidingsniveau, geboortejaar, aantal FTE organisatie, branche, vakgebied, leidinggevend ja/nee, aantal jaren werkzaam, geboorteland (optioneel) en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde. Gegevens van respondenten en deelnemers: na 6 maanden worden deze automatisch geanonimiseerd.
Doeleinde:Beveiliging do-it-yourself gebruik Mindbugs testen
Gegevens:Wachtwoord en gebruikersnaam
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:Direct marketing
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres en naam en geslacht van de contactpersoon, Telefoonnummer, Interesse in een product, Postadres en functie worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van MailerLite (https://www.mailerlite.com/privacy-policy). Direction maakt gebruik van double opt-in gegevens en bestanden waarop toestemming van de persoon betrekken heeft (Bolddata en HPO Center).
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:Website analytics (via Google Analytics)
Gegevens:De cookie-instellingen op onze websites zijn ingesteld op ‘”toestaan cookies” om u de beste surfervaring mogelijk te geven. Google Analytics cookies worden gebruikt, maar zijn volledig privacy vriendelijk ingesteld.
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Gebruikers belang op basis van toestemming door de bezoeker.
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:Wetenschappelijk onderzoek
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Wetenschappelijk- en praktijkonderzoek voor publicaties. Gebruik gegevens alleen op basis van toestemming door de betrokken.
Bewaartermijn:5 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Direction Europe BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en/of omdat Direction Europe BV gegevens van andere partijen heeft verkregen (waaronder jouw werkgever).

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Direction Europe BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Direction Europe BV. Je kunt verzoeken dat Direction Europe BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Direction Europe BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Direction Europe BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Direction Europe BV te verkrijgen. Direction Europe BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Direction Europe BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Direction Europe BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar smit@dir.nl. Direction Europe BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Direction Europe BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Direction Europe BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Direction Europe BV ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Direction Europe BV worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ‘”toestaan cookies” om u de beste surfervaring mogelijk te geven. Google Analytics cookies worden gebruikt, maar zijn volledig privacy vriendelijk ingesteld. Kijk op onze website voor meer informatie over deze cookies.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Direction Europe BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar smit@dir.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Direction Europe BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar smit@dir.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer van deze site

De op deze site verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is, tenzij anders vermeld, in eigendom van Direction, Briefings for Business Leaders Europe BV (KvK Gooi en Eemlanden: 30158497).

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, staat Direction niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Hoewel Direction de uiterste zorg besteedt aan controle op de juistheid van op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Direction worden gewijzigd. Direction kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Het is niet toegestaan misbruik te maken van de inhoud van de site.

Voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2023

MN-Services
Alphabet-International
Universiteit-Utrecht
LUMC
Janssen Biologics
Royal-HaskoningDHV
thales-logo
KLM logo
amc logo
Saint-Gobain
PGGM
Eneco logo
Deloitte logo
philips logo
heijmans
SYNTHON_LOGO
Logo_Sogeti
ey logo
ing logo klant mindbugstest
gasunie
logo leaseplan
Schiphol logo
Ministerie van Economische Zaken
VU-Amsterdam
rabobank
SBO-De-Bouwsteen
WUR
DNB-mindbugs
PwC